Home
Vacatures
Over onszelf
Nieuws
Service
Verwarming
Radiatoren
Airconditioning
Contact
Zo vindt u ons
Links
 

Onze servicedienst voert onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan gasgestookteverwarmings- en warmwater toestellen.

Wij kunnen onze klanten een onderhoudsabonnement aanbieden waardoor u verzekerd bent van onderhoud en service.

Onderstaand treft u een omschrijving aan van ons onderhoudsabonnement. 

 

              

Abonnementsvoorwaarden

   

Een onderhoudsabonnement voor uw cv-ketel geeft recht op één onderhoudsbeurt,

inclusief het gratis verhelpen van eventueel optredende storingen aan uw cv-ketel, in het abonnementsjaar.


ONDERHOUDSABONNEMENT:

Een onderhoudsabonnement voor gasgestookte cv-ketels omvat:

 1. het éénmaal per abonnementsjaar uitvoeren van een inspectie en/of onderhoudsbeurt volgens de voorschriften van de betreffende fabrikant, 

 2. het controleren op gas- en waterlekkage en de kwaliteit van de pakkingen,

 3. het controleren en zonodig opnieuw afstellen van de regel- en beveiligingsapparatuur,

 4. het controleren van de verbrandingsgasafvoer,

 5. het controleren van het toestel op de juiste werking,  

 6. het zonodig bijvullen en ontluchten van de installatie, tijdens de onderhoudsbeurt,

 7. het GRATIS, d.w.z zonder loon- en voorrijkosten, verhelpen van storingen in het  abonnementsjaar,                                                                                                                                                                                                                                                 

    welke zich voordoen aan de in het toestel aanwezige componenten.

 

BIJ HET ABONNEMENT ZIJN NIET INBEGREPEN:

 1. Storingen en/of werkzaamheden buiten het toestel aan het waterzijdig gedeelte van de cv-installatie, zoals expansievat, overstortventiel, radiatoren,

     kranen, leidingen,  het verhelpen van verstoppingen aan de (condens)afvoer buiten het toestel en het tussentijds bijvullen en ontluchten van de installatie.                                                                   

  2. Storingen verhelpen welke zijn ontstaan door werkzaamheden aan de cv-installatie, door anderen dan onze monteurs.

  3. Storingen ten gevolge van stroomuitval, blikseminslag, wegvallen gasdruk of gesloten gaskraan (het verhelpen van deze storingen alsmede werkzaamheden

      en of reparaties aan de installatie buiten de cv-ketel worden tegen het normale tarief in rekening gebracht).

  4. De kosten van de te vervangen pakkingen, defecte of eventueel versleten onderdelen.

  5. Het uitvoeren van werkzaamheden aan een ander toestel dan waar het abonnement voor is  afgesloten. (indien bijvoorbeeld tussentijds door abonnee

      of derden een ander toestel is geplaatst).

  6. Het vervangen van het complete toestel.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TIJDSDUUR:

De duur van de overeenkomst is één jaar. Het abonnementsjaar loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.

In deze periode wordt inspectie en/of onderhoud uitgevoerd.

 Daartoe bellen wij u van te voren op om een afspraak te maken.

 Uiteraard  kunt u ook zelf contact opnemen voor het maken van een afspraak.

                                                       

 STORINGEN:

  1. Optredende storingen binnen het stookseizoen (oktober-april) worden, indien  noodzakelijk en er sprake is van totale warmte uitval,  

      alle dagen van de week verholpen indien u dit bij ons meldt voor 21.00 uur.

  2. Optredende storingen buiten het stookseizoen (mei-september), welke op werkdagen binnen de normale werktijden (8.00-16.30 uur) zijn gemeld,

      worden zo mogelijk dezelfde dag binnen de normale werktijden of de eerstvolgende werkdag verholpen.

  3. Optredende storingen aan de warmwatervoorziening worden verholpen op werkdagen binnen de normale werktijden.

  

UITBREIDING ABONNEMENT:

 Met een abonnement op een apart warmwatertoestel (geiser of gasboiler).

 Hiervoor geldt ook het één keer per jaar uitvoeren van een inspectie en/of onderhoudsbeurt         

 gelijktijdig met de cv ketel. Tevens geldt ook hier dat storingen aan het gaszijdig- en watergedeelte van   

 de geiser en het gaszijdig gedeelte van de boiler GRATIS worden verholpen (m.u.v. onderdelen). 

 Met een abonnement op de mechanische afzuigunit/ WTW unit.

 Hiervoor geldt ook het één keer per jaar uitvoeren van een inspectie en/of onderhoudsbeurt gelijktijdig met de cv ketel.

 

WIJZE VAN BETALING:

 Betaling van het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling (binnen 1 maand) te geschieden.

 Wij verzoeken u om het bedrag over te maken op onze speciale abonnementen rekening

 van de ING met het IBAN nummer: NL07 INGB 0000 2686 81 ten name van :         

G.B. Onnink en Zn B.V. o.v.v. het debiteurnummer/kenmerk en de postcode + huisnummer.

 

De ontvangst van uw betaling is het bewijs van aanmelding.

 

Bij tussentijdse opzegging, of na plaatsing van een nieuw toestel door derden vind er geen restitutie plaats van het abonnementsgeld.                              

                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top

Onnink en Zn B.V. | info@onnink-bv.nl